Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, chính sách bảo mật này giải thích thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập và cách sử dụng thông tin đó. Trang web thu thập thông tin này để phân tích và cung cấp trải nghiệm tốt hơn với các dịch vụ của chúng tôi.

CÔNG NGHỆ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trang web này có thể sử dụng các công cụ để thu thập dữ liệu người dùng, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt web và hệ điều hành của bạn, xác định số lượng khách truy cập và hiểu cách họ sử dụng trang web.

COOKIES VÀ MẠNG QUẢNG CÁO

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các công ty này, chẳng hạn như các nhà quảng cáo của chúng tôi, có thể sử dụng cookie (các tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn) và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin nhằm mục đích hiển thị quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn quan tâm. Trang web này có thể hiển thị các quảng cáo được phân phát bởi mạng quảng cáo của Google, mạng này sử dụng cookie để xác định sở thích và thói quen duyệt web của người dùng. Người dùng có thể biết thêm thông tin về các cookie và quyền riêng tư này trên trang web của Google. Trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu muốn, bạn có thể sửa đổi cấu hình trình duyệt của mình để từ chối cookie. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến cách bạn có thể tương tác với trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi.